ODBOR STAVEBNÍ
Ing. Radek Horáček

vedoucí stavebního úřadu

Irena Koutná

stavební úřad, silniční správní úřad

Andrea Vaculíková

administrativa odboru

Dne 16.11.2020 bude stavební úřad z provozních důvodů uzavřen.

Vážení občané,

Na základě vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020, stávající epidemiologické situace v našem okrese a s cílem minimalizovat riziko šíření Covidu-19 je s účinností od 5. října 2020 do odvolání omezen provoz stavebního úřadu MÚ Kunovice. Úřad je pro veřejnost otevřen ve stanovené úřední hodiny, tj. v pondělí a ve středu v tomto rozsahu: v pondělí od 8:00 do 11:00 hodin a ve středu od 15:00 do 17:00 hodin.
S ohledem na současnou situaci žádáme vstupující do prostor, aby si při jednání zakryli ústa a nos rouškou popř. šálou nebo šátkem.

 

Stavební úřad MÚ Kunovice vykonává pro město Kunovice a obce Popovice, Podolí:

– působnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
 
Činnost stavebního úřadu:
– vydává povolení k umístění jakýchkoliv staveb v rozmezí stavebního zákona (č.183/2006 Sb.) tzv. územní řízení
– vydává souhlas a stavební povolení ke stavbám v rámci stavebního zákona a povolení jejich změn
– kolaudace povolených staveb a jejich změny užívání
– řízení o odstranění nepovolených staveb a údržba staveb
– státní stavební dohled
– sankce

 

Základní informace občanům o rozhodování v území, povolování a ohlašování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich užívání a odstraňování.

 

TISKOPISY STAVEBNÍHO ÚŘADU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE…